Карти за идентичност

Карта за идентичност на Семир Геркан (стара)
Карта за идентичност на Семир Геркан (стара)